Visie, missie, waarden

Visie

Het is de langetermijnvisie van OHL om:
Succesvol te zijn, de nadruk te leggen op de jeugdopleiding, een sterk verbonden club te zijn die leeft in de harten van de community, fantastische ervaringen te creëren, en een positieve sociale impact te hebben.

Missie

We zijn ervan overtuigd dat dingen op de juiste manier doen tot succes zal leiden. Ons doel is bijgevolg verbinden, ontwikkelen en winnen. Dit zowel op als naast het veld.

We geloven dat dingen op de juiste manier doen zal leiden tot succes:

Succes kun je bereiken door vals te spelen of via de juiste weg. Bij OHL geloven we dat er slechts één weg is naar succes, door dingen op de juiste manier te doen. Dat betekent dat we geloven dat we op het veld op de juiste manier moeten spelen. De juiste weg voor onze fans, betekent dat ze hier zijn voor het leven, omdat ze houden van de club en waar die voor staat. Niet omwille van de laatste overwinning of een blinkende trofee in de kast. De juiste weg voor onze community betekent naar hen luisteren, ons integreren en ervoor zorgen dat alles wat we doen voor hen een positieve impact heeft. De juiste weg voor onze commerciële partners, betekent samen bouwen aan onze merken om ze zo te versterken. De juiste weg voor de spelleiders, betekent hen te behandelen met het nodige respect, zowel op als naast het veld.

Ons doel is verbinden, ontwikkelen en winnen. Dit zowel op als naast het veld:

We bestaan om onze community achter het team en achter de club te scharen. We willen hen, zowel op als naast het veld, verenigen. Dat doen we omdat we er 100% zeker van zijn dat we samen sterker zijn. Als we samenwerken, zijn we sterker dan ooit. Als we eensgezind optreden, ondersteunen we elkaar optimaal. We bestaan om ons te ontwikkelen als speler, als persoon, als team en als club, maar ook als community. We geloven niet dat er een eindmeet bestaat. Het verhaal is nooit af. We kunnen altijd beter doen: als speler, trainer, supporter, of gewoon als persoon. Daarom streven we ernaar om ons te blijven ontwikkelen en elkaar daarin te steunen. We bestaan om te winnen, in alles wat we doen: op het veld, in de community, of in onze gedragingen. Maar we willen niet ten koste van alles winnen. We winnen op de juiste manier.  Want als winnen op het veld betekent dat we onze waardigheid verliezen, dan doen we het niet. We geloven immers dat winnaars, winnaars zijn in alle aspecten van het leven.

Onze 5 basiswaarden en DNA zijn:

– Dynamisch
– Zorgzaam
– Zelfverzekerd
– Verbindend
– Duurzaam

Onze vijf kernpijlers:

– We komen uit een jonge, hoogopgeleide en technisch georiënteerde, levendige stad. Dat is onze omgeving en die beïnvloedt ons elke dag opnieuw. Daarom zijn we dynamisch.
– We maken deel uit van de King Power familie. We delen de King Power waarden als menselijkheid, warmte en trots. We beschouwen elkaar als wapenbroeders en -zusters. Daarom zijn we zorgzaam.
– We bevinden ons dichtbij onze communities en zijn trots op onze wortels. We trachten niet iemand te zijn die we niet zijn. We zijn nu al ingetogen trots op wat we zijn en zelfzeker over wie we zijn. We zijn dus zelfverzekerd.
– We zijn met elkaar verweven door ons sterk gevoel van verbondenheid, zowel fysiek als digitaal. We hebben deze band niet enkel met onze vrienden, maar met de hele community. Daarom zijn we verbindend.
– We willen bouwen op de lange termijn. Op voetbalgebied betekent dat focussen op de jeugdopleiding. Vanuit het fanperspectief, is dat ervoor zorgen dat we verbonden zijn met hen. Vanuit het oogpunt van de community, betekent dat iets willen teruggeven. Vanuit het milieuperspectief, is dat ons bewust zijn van onze impact. Vanuit het businessperspectief, betekent dat balanceren tussen sportieve en commerciële voordelen. Daarom zijn we duurzaam.

 

Daarnaast hebben we drie ondersteunende, fundamentele waarden:

Respect, integriteit en transparantie

Onze drie ondersteunende, fundamentele pijlers:

– Voetbal zonder respect, weerspiegelt de slechtste aspecten van het spel. Het gaat in tegen onze cultuur om respectloos om te gaan met spelleiders, andere teams, onze teammaats, onze medewerkers, onze fans, onze partners of onze communities. Daarom tonen we altijd respect.
– Voetbal en de voetbalbusiness, zijn gebaseerd op vertrouwen. Dit zowel op als langs het veld en bij het management. We kijken bij OHL op de lange termijn. We doen we er alles aan opdat we met trots kunnen terugkijken op wat we hebben gedaan en hoe we dat hebben gedaan. Daarom dragen we integriteit hoog in het vaandel.
– Voetbal heeft te lang te kampen gehad met een aantal problemen. Daarom kunnen we aan vertrouwen verliezen bij onze fans, onze communities en onze commerciële partners. Daarom geloven we bij OHL dat het erg belangrijk is om open en eerlijk te zijn. We willen daarom regelmatig en op een zinvolle manier communiceren met onze stakeholders. Dat is waarom we geloven in transparantie.

20 years OHL