Oud-Heverlee Leuven De officiële website van Oud-Heverlee Leuven
Trainersacademie.jpg

Trainersacademie

Wat is de OHL Trainersacademie?

Met de OHL trainersacademie bundelen we enerzijds alle sportieve knowhow binnen OHL over alle leeftijdscategorieën (U6 t.e.m. U21) en opleidingsniveaus (elite, provinciaal/regionaal) heen. De OHL trainersacademie zal daarom o.a. interne clinics organiseren, maar ook de diplomagraad verhogen door de organisatie van VTS-cursussen.

Anderzijds trachten we ook de sporttechnische knowhow in de regio een impuls te geven door heel wat initiatieven open te stellen naar clubs en trainers die niet binnen OHL actief zijn. Op deze manier trachten we het niveau in de regio te doen stijgen en een groot sportief netwerk uit te bouwen. 

Trainersacademie.jpg

Wat heeft de OHL Trainersacademie te bieden?

- Clinics: 
De OHL trainersacademie organiseert 4 clinics gedurende het seizoen 2016-2017 met hoogstaande sprekers. We trachten de thema's steeds voor een breed publiek toegankelijk te maken met zowel accenten uit het jeugdvoetbal als het seniorenvoetbal
- Organisatie VTS-Cursus Initiator en Trainer B binnen de OHL accommodatie:
Samen met de Vlaamse trainersschool zullen we de mogelijkheid bieden aan alle trainers om zich (verder) te kwalificeren
- Proefproject specifieke cursus initiator voor jonge, schoolgaande trainers en spelers:
Een specifiek programma ontwikkeld waarbij alle cursus- en stagemomenten vallen binnen de schoolvakanties. We richten deze cursus niet alleen op schoolgaande trainers maar ook op spelers van oudere leeftijdscategorieën die hun eerste stappen richting een trainersdiploma willen zetten.
- Open trainingen / clubbezoeken

 

Word lid van de OHL Trainersacademie!

Lidmaatschap van de OHL trainersacademie is gratis en kent tal van voordelen. Inschrijven kan via trainersacademie@ohl.be

Wat geef je door?

- Naam
- Voornaam
- Adres
- Contactgegevens
- Of je al dan niet actief bent als trainer
- Leeftijdscategorie van je ploegje