De officiële website van Oud-Heverlee Leuven
jeugd.jpg

Visie en missie provinciaal regionaal

Visie van de jeugdopleiding

- Provinciale en regionale opleiding
- De spelers genieten een hoogstaande opleiding waarin het voetbaltechnische centraal staat met duidelijke accenten naar START - BASIS - EIND-opleiding. Deze opleiding is gebaseerd op het OHL-opleidingsplan met eindtermen voor elk opleidingsjaar om zo de vooruitgang van de spelers te blijven garanderen en doorstroming naar de eliteopleiding mogelijk te maken
- Regionale en provinciale spelers worden omringd door geschoolde ploegtrainers en technisch coördinatoren
- Kwaliteit en progressie worden bekomen door ons opleidingsplan en onze omkadering continu bij te sturen via evaluaties
- Via een jaarlijkse infoavond worden de ouders ingelicht over de positieve of negatieve invloed die ze kunnen hebben op het sportgedrag van hun zoon of dochter
- De doelstelling van de provinciale en regionale opleiding is een doorstroming tijdens de opleiding naar de eliteopleiding. Na de regionale of provinciale opleiding is er de mogelijkheid om door te stromen naar de:

* trainersstaf of medewerkers
* clubs uit de regio

Hierdoor vormt ook de regionale en provinciale jeugdopleiding een sportieve meerwaarde voor OH Leuven. De jeugdopleiding neemt dan ook een centrale plaats in binnen OHL.

Missie van de jeugdopleiding

De jeugdspeler uit Leuven en Oud-Heverlee (tot 12 jaar) kan aansluiten in een jeugdopleiding met een piramidale structuur om op een sociaal-pedagogisch verantwoorde manier te doen wat hij/zij graag doet, namelijk voetballen.